Vikten av kommunikation

Kommunikation är nyckeln till väldigt mycket i livet. Och det är inte bara sant för vårt privata liv, utan även det professionella. När kommunikationsvägarna av öppna blir det mycket lättare att förstå sig på och relatera till andra. Om dessa vägar är delvis eller helt och hållet stängd måste vi mer eller mindre gissa oss fram. Och det kommer leda till både små och stora misstag.

Kommunikation handlar mycket om tillit. När vi litar på andra blir det mycket enklare att kommunicera med dem. Vi kan även öppna upp oss mer och tala om sådant som får oss att känna oss sårbara.

När vi inte har samma tillit till varandra kommer kommunikationen oftast börja avta ganska snabbt. Att bygga upp tilliten är inte heller det enklaste och kräver arbete från båda sidor. Vilket betyder att båda måste vilja bygga upp den igen.

Att lära sig känna igen tecken på dålig kommunikation är också bra. Detta ger inblickar i att det finns underliggande problem man behöver ta hand om. Ett sådan tecken är att man oftare talar om de negativa sakerna och sällan om de positiva.

Det finns flera metoder man kan använda sig av för att förbättra kommunikationen i ett äktenskap eller förhållande. Att söka sig till parterapi är till exempel inget ovanligt och är något som har hjälp många att börja kommunicera bättre.