Parterapi behöver inte vara en sista utväg

Att kontakta en professionell och välja att gå på parterapi brukar i många äktenskap vara en sista lösning, vilket är trist. Parterapi borde vara en metod att ta hjälp av för att stärka förhållandet, medans det fortfarande är levande. Man behöver inte ha en stor kris som kan leda till skilsmässa för att gå i parterapi, alla förhållanden har kriser och genom att ta hjälp av parterapi kan man bli starkare genom kriserna och bli mer sammansvetsade i äktenskapet.

samtal

Många människor idag har lätt att bygga upp aggressioner och problem man inte orkar handskas med, i många fall under år, vilket gör att det när man verkligen tar tag i det kan ha gått för långt. Bättre är det att ta tag i problemen allteftersom de dyker upp och lära sig att hantera dem och komma vidare tillsammans. I en forskning vid Lunds Universitet framkommer det att par som går på parterapi genomgår mindre skilsmässor och mår bättre i äktenskapet. Något som är värt att ge en extra eftertanke. När man gifter sig med en person gifter man sig med alla saker man älskar, men också alla saker som man kanske tycker mindre om. Därför är det viktigt att vara ärlig i relationen och ta upp saker som kan skapa irritation och missförstånd när de väl dyker upp. Genom att kunna ventilera sina känslor och tankar kan man komma en bra bit på vägen i relationen.

 

Här kan en parterapeut vara en perfekt person att kunna kontakta när problem uppstår. I många fall försöker man lösa problemen själva men det är inte alltid det fungerar. Genom att anlita en professionell parterapeut kan man få en opartisk person att lyssna, vilket i många fall kan vara väldigt befriande. Ni kan då i relationen få hjälp att uttrycka era känslor för varandra och få en opartisk guidning genom samtalet. Det är inte alla som känner sig bekväm att gå till en utomstående och prata om sina problem men det kan vara värt ett försök. Många brukar känna en lättnad och en ”varför har vi inte gjort detta tidigare” känsla efteråt, något som kan vara väldigt befriande.

par som håller hand

Då terapin dessutom inte fokuserar på den enas fel eller problem utan istället granskar förhållandet som ett system där alla delarna måste fungera i lag behöver den ena eller andra parten känna sig utpekad. En extremt stor fördel som hjälper till så att små problem inte växer och blir större. Exakt hur terapin ser ut beror på vem som genomför den och vilken psykologisk teori man väljer att främst arbeta utifrån.

I den psykodynamiska inriktningen fokuserar man främst på att granska vilka tidigare upplevelser om händelser som ligger grund till de mönster och beteenden som nu finns i förhållandet. Detta kan handla om till exempel upplevelser från barndomen eller tidigare förhållanden. På så sätt kan man börja förstå att alla handlingar inte alltid är logiska och sedan börja förhålla sig till det.