Tecken på ett hälsosamt förhållande

En förhållande är ett väldigt komplext koncept. Det är inte alltid lätt att inse när ett förhållande börjar få problem, men om man vet vad som karakteriserar ett hälsosamt förhållande, då kan man lättare se när och i vilket område man bör fokusera sin energi.

förhållande_304744709

Finner man det svårt att lösa allmänna eller specifika problem kan det ibland vara en lösning att låta en tredje part hjälpa till med detta. En terapeut kan många gånger vara en effektiv medlare och få ena eller båda parter att inse när de är oresonliga. Möjligheterna för parterapi är stora i sthlm och andra storstäder runtikring landet. Där har man ofta mycket lättare att hitta en terapeut med en stil som passar båda.

Några av de punkterna man bör titta på först i sitt förhållande är just kommunikationen. Detta visar sig i många olika situationer och på olika sätt. I ett hälsosamt förhållande är man ofta mer villig att kompromissa och kan till och med vara överens om att vara oense. Man gör även fler beslut tillsammans och frågar sin partner även om beslutet inte direkt påverkar dem.

En delad känsla av ansvar är också något man hittar i starka förhållanden. När det kommer till att tackla problem och lösa svåra situationer är båda parter villiga att möta dessa problem och situationer tillsammans och inte försöka komma på lösningar separat. Ibland kan dessa problem och situationer dessutom stärka ett förhållande.

Argument förekommer alltid i förhållanden. Det viktiga är inte att försöka undvika dem, detta leder bara till att negativa känslor byggs upp med tiden och man måste försöka hitta utlopp för dem på annat sätt. I ett hälsosamt förhållande kommer man att bråka med varandra och detta är faktiskt bra.

Till sist är det viktigt att veta att båda parter i ett förhållande bör ha möjligheten att ha sina egna intressen och få följa dessa. Bara för att man är i ett förhållande betyder det inte att man måste göra allt tillsammans. Att få göra sina egna saker och sedan berätta om sina upplevelser är inte bara hälsosamt, det är viktigt att få göra. Gör man inte det finns risken att man tappar bort sig själv i förhållandet.

Indikationer på att du är i ett sunt förhållande

Ni rör ofta vid varandra, detta visar på ömhet. Det kan vara lätt att glömma bort detta om man exempelvis har småbarn men att ta sig tid för detta är väldigt viktigt. Ni ger varandra tid att göra olika saker och tycker det är roligt att din partner får utöva sitt intresse. Ni kompletterar varandra på så sätt att ni vet att den ena är bättre på en sak och tvärtom. Att prata om detta och vara medveten gör att ni inte har orealistiska förväntningar på varandra.

Ni agerar som ett team, exempelvis planerar för framtiden tillsammans. Om ni skrattar mycket tillsammans betyder det att ni troligtvis är lyckliga och har kul ihop. Ni delar på ansvaret hemma och ni kan berätta allt för varandra. Att kunna stötta varandra och visa att man finns där för sin partner är A och O i ett förhållande. Stämmer mycket av detta in på er kan ni vara lugna att ni lever i ett sunt förhållande. Det kan såklart också bara vara bra att påminnas om dessa saker ibland för att reflektera över och stärka just ert förhållande.