Svartsjuka

Svartsjuka är en faktor som kan sätta många äktenskap på kant. En viss del av svartsjuka har vi nog alla känt i livet. Kanske i en parrelation men även i vissa vänskapsrelationer. Svartsjuka är en känsloreaktion med förtvivlan och ilska inblandad där någon annan än en själv blir föremål för sin partners intresse, kärlek och omsorg. Något som man själv hade önskat vara föremål för. Känner du att er relation är kantad av svartsjuka, kommer här några tips som kan hjälpa på vägen.

Svartsjukt par

Vissa fall av svartsjuka kan vara helt befogade. Kanske man lever i en relation där man blir bedragen eller undanskuffad. Eller så är det så att man lever i en relation som inte ger upphov till svartsjuka alls, men att partnern ändå är svartsjuk. Detta är obefogad svartsjuka som bottnar sig i att personen i fråga är rädd att bli lämnad, rädd att inte alltid vara den som blir älskad. En person som lider av svartsjuka är hela tiden på sin vakt, har ofta ett stort kontrollbehov över sin partner. Det kan te sig att partnern inte får lov att gå ut och träffa vänner, att partnerns telefon kollas regelbundet efter utgående samtal och sms. Lider man av svartsjuka är det också vanligt att man överdriver situationer och tolkar signaler och kroppsspråk på ett felaktigt sätt.

 Orsaker till svartsjuka

Vad som orsakar svartsjuka är idag inte så väl forskat om. Man vet inte konkret vad som utvecklar svartsjukan men det finns en hel del orsaker som man vet kan orsaka att den uppstår. En anledning kan vara att man tidigare i livet levt i oförutsedda och otrygga förhållanden. Detta kan leda till att man tidigt i livet lärt sig att alltid vara misstänksam och på sin vakt. Är man uppvuxen i sådana relationer är det lätt att det även färgar av i framtida relationer, även fast svartsjukan inte är befogad.

 Bota din svartsjuka

Lider man av svartsjuka finns det mycket hjälp att få. Många tror att det är svårt att bota svartsjuka men det är faktiskt lättare än man tror. Man behöver inte lära sig leva med sin svartsjuka utan man kan faktiskt bota den. Lider man av svartsjuka är ett tips att ta hjälp av utomstående parter. Idag finns många professionella företag som jobbar med svartsjuka dagligen. Kollar vi på sajten svartsjuka.com hittar vi ett företag som inriktat sig på just svartsjuka, som har konkreta och effektiva sätt att bota svartsjuka.

På deras sida går det att läsa att de arbetar med de aspekter som gör att svartsjukan utlöses. Detta kan vara låg självkänsla, underliggande upplevelser av misslyckanden eller överdriven rädsla att bli lämnad. På svartsjuka.com blir du, beroende på graden av din svartsjuka, erbjuden coachning eller terapi, psykoterapi eller psykiatrisk behandling.

Genom att få professionell hjälp att bota din svartsjuka kan du och din partner få hjälp i ert äktenskap, den hjälp ni behöver för att komma vidare och leva ett långsiktigt och lyckligt liv tillsammans.