Äktenskapet när partnern blir sjuk

När ens partner blir sjuk kräver det mycket av den andre, både fysiskt, psykiskt samt ekonomiskt. Även om äktenskapet ska vara i nöd och lust är det lätt att känna sig nedslagen på grund av alla svårigheter.

Sjuk kvinna

Ekonomin

Som om det inte vore nog med att den som har blivit sjuk inte kan arbeta mer, blir ekonomin även lidande av att den som vårdar inte kan arbeta lika mycket, eller ibland inte alls. Som en hjälp kan den som vårdar få ett bidrag från Försäkringskassan som heter närståendepenning. Det kan även betalas ut om den sjuke befinner sig på en vårdinrättning och är på upp till närmare 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, om du är hemma på heltid. I normalfall betalas närståendepenningen ut i som mest 100 dagar, men om den sjuke har blivit smittad i den svenska sjukvården på grund av användningen av blodprodukter finns möjligheten att få bidraget i 240 dagar.

Ordna det praktiska

Mycket av vardagslivet måste göras om för att allt ska hinna göras. Att beställa hem mat är oftast inget alternativ när ekonomin har blivit sämre, utan en bra idé kan istället vara att göra ett storkok en gång i veckan. En sak som det alltid bör investeras i är en tryckavlastande madrass. Någon som är sängliggande under en längre tid behöver en madrass som ger tryckavlastning för att inte få liggsår.

Orka psykiskt

I Veteranen går det att läsa att var femte vuxen person i Sverige på något sätt vårdar eller hjälper en anhörig. Ju mer tid som läggs på att vårda en anhörig, desto större är även risken för att själv drabbas av ohälsa i form av nedstämdhet eller depression. För att orka med att vårda sin partner krävs det även avlastning någon gång ibland samt att du är ärlig mot dig själv angående hur du mår. Se till att få den hjälp du har rätt till från kommunen och försök skaffa dig tillfällen för att vila ut då det går.